Plasma levels of retinol, carotenoids and tocopherols in relation to dietary pattern among pregnant Tanzanian women
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Generose Ishengoma Mulokozi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

G Lietz

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

JKL Mugyabuso

CJK Henry

AM Tomkins

International Journal for Vitamin and Nutrition Research

0300-9831 (ISSN)

Vol. 73 323-333

Ämneskategorier

Annan teknik

Livsmedelsteknik

Näringslära

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07