pH and acidity in lactic-fermenting cereal gruels: Effects on viability of enteropathogenic micro-organisms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Rose Kingamkono

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Eva Sjögren

Göteborgs universitet

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Bertil Kaijser

Göteborgs universitet

World Journal of Microbiology and Biotechnology

0959-3993 (ISSN) 1573-0972 (eISSN)

Vol. 10 664-669

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08