Inhibition of enterotoxin production by, and growth of enteropathogens in a lactic acid-fermenting cereal gruel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Rose Kingamkono

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Eva Sjögren

Göteborgs universitet

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

World Journal of Microbiology and Biotechnology

0959-3993 (ISSN) 1573-0972 (eISSN)

Vol. 14 661-667

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08