Inhibition of different strains of enteropathogens in a lactic-fermenting cereal gruel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Rose Kingamkono

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Eva Sjögren

Göteborgs universitet

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Bertil Kaijser

Göteborgs universitet

World Journal of Microbiology and Biotechnology

0959-3993 (ISSN) 1573-0972 (eISSN)

Vol. 11 299-303

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08