Plasma amino acid response to single test meals in humans. V. Ethiopian preschool children given low-cost protein supplements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

Författare

B Ljungqvist

K-B Björnesjö

M Gebre-Medhin

D Habte

G Meeuwisse

O Mellander

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Research in Experimental Medicine

0300-9130 (ISSN) 1591-9528 (eISSN)

Vol. 174 121-130

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07