Enteropathogenic bacteria in faecal swabs of young children fed on lactic acid-fermented cereal gruels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Rose Kingamkono

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Eva Sjögren

Göteborgs universitet

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Epidemiology and Infection

0950-2688 (ISSN) 1469-4409 (eISSN)

Vol. 122 23-32

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Mikrobiologi inom det medicinska området

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08