Effect of grain pre-treatment on different extractable phenolic groups in cereals and legumes commonly consumed in Tanzania
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Elifatio Towo

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of the Science of Food and Agriculture

0022-5142 (ISSN) 1097-0010 (eISSN)

Vol. 83 980-986

Ämneskategorier

Annan teknik

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07