The Economic Dynamics of Modern Biotechnology, Edward Elgar, Cheltenham.
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Annika Rickne

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06