Combining HC-SCR over Ag/Al2O3 and hydrogen generation over Rh/CeO2-ZrO2 using bio-fuels: an integrated system approach for real applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Fredrik Gunnarsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Moa Z. Granlund

Mattias Englund

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Lars J. Pettersson

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Applied Catalysis B: Environmental

0926-3373 (ISSN) 1873-3883 (eISSN)

Vol. 162 583-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Nanoteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08