Students’ and teachers’ perspectives in going from campus-based to web-based teaching
Paper i proceeding, 2014

Författare

Christophe Demaziere

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Klas Jareteg

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Conference on Teaching and Learning (Konferens om Undervisning och Lärande – KUL2014)

Ämneskategorier

Lärande

Annan teknik

Annan fysik

Styrkeområden

Energi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07