The influence of demand-information quality on supply chain planning
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Mattias Gustavsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Presented at the second International workshop on Supply Chain Management and Information Systems, Hong Kong, PRC.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08