Estimation of the bioavailability of iron and phosphorus in cereals using a dynamic in vitro gastrointestinal model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

in vitro gastrointestinal model

phytase

iron bioavailablity

phytate

Författare

Marie Larsson

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Mans Minekus

R. Havenaar

Journal of the Science of Food and Agriculture

0022-5142 (ISSN) 1097-0010 (eISSN)

Vol. 74 99-106

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05