Estimation of the bioavailability of iron and phosphorus in cereals using a dynamic in vitro gastrointestinal model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

phytate

iron bioavailablity

phytase

in vitro gastrointestinal model

Författare

Marie Alminger

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Mans Minekus

R. Havenaar

Journal of the Science of Food and Agriculture

0022-5142 (ISSN) 1097-0010 (eISSN)

Vol. 74 99-106

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik