Stereospecificity of myo-inositol hexakisphosphate dephosphorylation by a phytate-degrading enzyme of Escherichia coli
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Ralf Greiner

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Marie Larsson Alminger

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Biotechnology

0168-1656 (ISSN) 18734863 (eISSN)

Vol. 84 53-62

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Bioteknologi med applikationer på växter och djur

Kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05