FIMCAR - Frontal Impact and Compatibility Assessment Research: Strategy and First Results for Future Frontal impact Assessment
Paper i proceeding, 2011

Författare

Heiko Johannsen

Thorsten Adolph

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ignacio Lazaro

Mervyn Edwards

Ton Versmissen

Proceedings of the 22 Technical Conference of Enhanced Safety of Vehicles

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07