Correlation of Vehicle and Roadside Crash Test Injury Criteria
Paper i proceeding, 2005

ASI

Test

Injuury

Författare

Douglas Gabauer

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proceedings of the 19th Technical Conference of Enhanced Safety of Vehicles

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07