FIMCAR Strategies and Priorities for Frontal Impact Compatibility
Paper i proceeding, 2012

Safety

Compatibility

Test

Författare

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Heiko Johannsen

Mervyn Edwards

Thorsten Adolph

Ignacio Lazaro

Ton Versmissen

International Conference on Crashworthiness

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07