Car-Car Testing to Establish Compatibility Characteristics
Paper i proceeding, 2012

Compatibility

Safety

Test

Författare

Peter Sandqvist

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Anders Kling

Linus Wågström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Pascal Delannoy

Ignacio Lazaro

Heiko Johannsen

International Conference on Crashworthiness

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07