FIMCAR – Frontal Impact and Compatibility Assessment Research: How to test self and partner protection
Paper i proceeding, 2012

Safety

Test

Compatibility

Författare

Heiko Johannsen

Thorsten Adolph

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Mervyn Edwards

Ignacio Lazaro

Ton Versmissen

Proccedings of the Transportation Research Arena

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07