The Role of Road Infrastructure on Accident Rate
Paper i proceeding, 2007

Road characteristics

safety

Road Roughness

Accident rate

Författare

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Sarbaz Najib Othman

Chalmers, Tillämpad mekanik

Gunnar Lanner

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

K Suhonen

M Kelkka

J., Valtonen

Proceedings of the International Conference on Road Safety and Simulation

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07