ERCOFTAC Bulletin
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Gunnar Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

11th ERCOFTAC Workshop on Refined Turbulence Modelling

Vol. 69 28-34

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07