The relationship between organisation structure, function and profitability
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

J. A. Andersen

Patrik Jonsson

Institutionen för transportteknik

Presented at a Workshop on Information and Organizational Design. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. Brussels, 2003.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08