Varför är en lång båt snabbare än en kort?
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Finns det en gräns för hur snabbt en båt kan gå? Vad är deplacementfart och planing? Vilka skrov kan plana? Hur mycket påverkar vikten? Är det lönt att tömma båten före kappsegling? Det här är andra artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.

båtar

fart

längd

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Search Magazine

2 78-82

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08