Monitoring Complex Processes: Cognitive Model of the Control Room Operator's Information Process
Paper i proceeding, 2006

process control

alarm system

human factors

Författare

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

International Ergonomics Association Congress

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07