Assessment of a Recent Model of Turbulent Scalar Flux in RANS Simulations of Premixed Bunsen Flames
Paper i proceeding, 2015

Författare

Ehsan Yasari

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

THMT15, Proceedings of the International Symposium Turbulence, Heat and Mass Transfer 8, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September 15-18, 2015, Eds. by K. Hanjalic, T. Miyauchi, D. Borello, M. Hadžiabdić, and P. Venturini,

2377-4169 (ISSN)

1-12

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07