Assessment of a Recent Model of Turbulent Scalar Flux in RANS Simulations of Premixed Bunsen Flames (short paper)
Paper i proceeding, 2015

Författare

Ehsan Yasari

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Turbulence Heat and Mass Transfer 8, Proceedings of the Eight International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer 8, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 15-18 September, 2015, Eds. by K. Hanjalic, T. Miyauchi, D. Borello, M. Hadziabdic, and P. Venturini, Begel House Inc., New York

2377-2816 (ISSN)

533-536

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07