Using vocabulary as an indicator of development of academic literacy and academic success
Paper i proceeding, 2015

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Diane Pecorari

8th Biennial Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW), Tallinn, June 15-17, 2015

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07