A case study of a principally new way of materials kitting — an evaluation of time consumption and physical workload
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

M. Christmansson

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

G.-Å. Hansson

K. Ohlsson

J. Unge Bystrom

T Moller

M. Forsman

International Journal of Industrial Ergonomics

Vol. 30 1 49-65

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

DOI

10.1016/S0169-8141(02)00077-X

Mer information

Skapat

2017-10-06