Photo-induced transformations in 2,2:5,2-terthiophene thin films on silver
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Yury Alaverdyan

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Patrik Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Mikael Käll

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Physical Chemistry Chemical Physics

Vol. 8 1445-1450

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08