From product through service and solution to performance: Value propositions, interaction patterns and capabilities
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Henrik Agndal

Göteborgs universitet

Benedikte Borgström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Veronika Pereseina

Workshop on performance-based contracting

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07