Methodological analysis of SEFI EER papers
Paper i proceeding, 2013

Engineering education research

Research methods

Taxonomy

Theory

Författare

L. Malmi

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

R. Curmi

E. De Graaff

G. Duffy

C. Kautz

P. Kinnunen

B. Williams

41st SEFI Conference 2013, Leuven, Belgium, 16-20 September 2013

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07