Organisation och organisering. Upplaga 4
Bok, 2015

Boken beskriver organisationsteorin från de tidigaste försöken att organisera merkantil verksamhet under antiken och medeltiden till dagens kunskapsbaserade arbete. Den presenterar teoretiska perspektiv på organisationer kronologiskt och refererar skandinavisk organisationsteori. Den illustrerar teoretiska resonemang med exempel från såväl svenska som internationella företag och organisationer. Boken är grundläggande och lämpar sig väl för introduktionskurser. Den fjärde upplagan har uppdaterats genomgående och ett flertal exempel från näringsliv och förvaltning har bytts ut och nya referenser och avsnitt har tillkommit. Organisation och organisering har publicerats i dansk översättning (2014) och i en omarbetad norsk upplaga (2014).

Författare

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Thomas Kalling

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-91-47-11214-2

Mer information

Skapat

2017-10-10