How networks and sectoral conditions affect commercialization in a KIE venture in the medical technology industry: A case study of Aerocrine
Kapitel i bok, 2015

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Stiftelsen IMIT

Dynamics of Knowledge Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy

265-288
978-131768670-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-131768670-5

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28