La recherché en distribution et l'approche réseau
Kapitel i bok, 2015

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

David Ford

Commerce de gros, commerce interentreprises: Eds: Pardo, C. and Paché, G.

24-
978-2-84769-700-1 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-2-84769-700-1

Mer information

Skapat

2017-10-07