The Atacama Pathfinder EXperiment (APEX) - a new submillimeter facility for southern skies -
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

R. Güsten

L.-Å. Nyman

P. Schilke

K. Menten

C. Cesarsky

Roy Booth

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Astronomy & Astrophysics

Vol. 454 L13-L16

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06