NÄRSJÖFART I ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERACK, HA1 RAPPORT
Rapport, 2014

Delrapporter inom HA1 i NÖKS projektet som inkluderas i denna rapport: NÖKS transportteori, godsflöden och rambetingelser för trafiksslagsskifte från land till sjö NÖKS fartygstyper resp ny teknologi Investeringsplaner och utvecklingsbehov för Containershipping inom NÖKS området

Författare

Christian Finnsgård

Chalmers, Teknisk fysik

Joakim Kalantari

Roger Karlsson

Peter Grundevik

Patric Grund

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07