Peri-Urban Sanitation and Water Service Provision – Challenges and opportunities for developing countries
Rapport, 2014

Författare

Jennifer R Mc Conville

Chalmers, Arkitektur

Hans Bertil Wittgren

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07