3D Bioprinting of Human Skin
Övrigt konferensbidrag, 2015

Cell & Tissue Engineering

Biotechnology & Applied Microbiology

Cell

Biology

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

D. Hingert

S. F. Vega

D. Haag

Marica B Ericson

Göteborgs universitet

Tissue Engineering - Part A

1937-3341 (ISSN)

Vol. 21 Supplement 1 S274-S274

Ämneskategorier

Polymerkemi

Cellbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07