Using 3D Bioprinting Technology to Spatially Distribute Chondrocytes and Induced Pluripotent Stem Cells in Nanocellulose Bioink
Övrigt konferensbidrag, 2015

Biology

Cell & Tissue Engineering

Cell

Biotechnology & Applied Microbiology

Författare

Daniel Hägg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Theodoros Kalogeropoulos

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Duy Nguyen

Chalmers, Biologi och bioteknik

Annika Enejder

Chalmers, Biologi och bioteknik

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Stina Simonsson

Göteborgs universitet

Tissue Engineering - Part A

1937-3341 (ISSN)

Vol. 21 S180-S180

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07