Biocompatible Nanocellulose Hydrogels for 3D Bioprinting of Tissue Constructs
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Athanasios Mantas

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

G. T. Gonzalez

D. Haag

Tissue Engineering - Part A

1937-3341 (ISSN)

Vol. 21 S224-S224

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07