Numerical Tests of a Measurement Method for Turbulent Burning Velocity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Jerzy Chomiak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Combustion Science and Technology

Vol. 178 1117-1151

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20