Numerical modeling of stationary but developing premixed turbulent flames
Paper i proceeding, 2006

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Sathiah Pratap

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

ASME Paper GT2006-90916

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06