Towards a Theory of Developing Premixed Turbulent FLames
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Jerzy Chomiak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

XIII Symposium on Combustion and Explosions. Abstracts, Chernogolovka, Russia

17-18

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20