Information and computation : essays on scientific and philosophical understanding of foundations of information and computation
Bok, 2011

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

Mark Burgin

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Data- och informationsvetenskap

Filosofi

Datavetenskap (datalogi)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

ISBN

9789814295475

Mer information

Skapat

2017-10-07