Computation, information, cognition : the nexus and the liminal
Bok, 2008

Författare

Susan Alice Jane Stuart

Gordana Dodig Crnkovic

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Data- och informationsvetenskap

Filosofi

Datavetenskap (datalogi)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

ISBN

9781443800402

Mer information

Skapat

2017-10-07