Info-computational Constructivism and Cognition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Constructivist Foundations

1782-348X (ISSN)

Vol. 9 2 223-231

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Data- och informationsvetenskap

Filosofi

Datavetenskap (datalogi)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-07