Voglers filter - Försök att dämpa vibrationer vid sprängning
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Pontus Thorsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Patrik Höstmad

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

SBMI Branschdagar (Sveriges Bergmaterialindustri), Umeå, 22 oktober, 2015

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21