Voglers filter - Försök att dämpa vibrationer vid sprängning
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Pontus Thorsson

Vibroakustik

Patrik Höstmad

Vibroakustik

SBMI Branschdagar (Sveriges Bergmaterialindustri), Umeå, 22 oktober, 2015

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Geoteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07