Voglers filter - Försök att dämpa vibrationer vid sprängning
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Pontus Thorsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Patrik Höstmad

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

SBMI Branschdagar (Sveriges Bergmaterialindustri), Umeå, 22 oktober, 2015

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21