A Method for Evaluation of Manual Work Using Synchronised Video Recordings and Physiological Measurements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Mikael Forsman

Institutionen för människa tekniksystem

Gert-Åke Hansson

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Paul Asterland

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Applied Ergonomics

0003-6870 (ISSN)

Vol. 33 533 - 540

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi