D-RAIL – konsten att inte spåra ur
Rapport, 2015

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Björn Paulsson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Infrastrukturteknik

Farkostteknik

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)