D-RAIL – konsten att inte spåra ur
Rapport, 2015

Författare

Anders Ekberg

Dynamik

Björn Paulsson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Infrastrukturteknik

Farkostteknik

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)