Simple material relations handled by complicated organisation by or ’How many (organisations) does it take to change a lightbulb?'
Övrigt, 2008

Författare

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Filosofi

Tvärvetenskapliga studier

Ekonomi och näringsliv

Miljövetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07