Simple material relations handled by complicated organisation by or ’How many (organisations) does it take to change a lightbulb?'
Övrigt, 2008

Författare

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Filosofi

Tvärvetenskapliga studier

Ekonomi och näringsliv

Miljövetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07