The information gap between design engineering and materials supply systems design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Eva Johansson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Mats Johansson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

International Journal of Production Research

0020-7543 (ISSN) 1366-588X (eISSN)

Vol. 42 17 3787 - 3801

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

DOI

10.1080/00207540410001696302

Mer information

Skapat

2017-10-07